Category Archives: health news

Home »  health news

admin
Comments Off on สุขภาพดีได้ด้วยการป้องกัน

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ในขณะที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ ก็สูงขึ้น ประกอบกับผู้คนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากการตื่นตัวของอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้ คนเรามีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น

admin
Comments Off on เทศกาลทำดีหวังผล สร้างสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน

แน่นอนว่า การทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถือเป็นสิ่งดีที่ควรทำ แต่จะดีกว่าหรือไม่หากการลงมือทำความดีในแต่ละครั้งเป็นการทำดีเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยน

admin
Comments Off on จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก จ.ลำปาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) และ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function สำหรับครูปฐมวัย”

admin
Comments Off on ดูแลใจคลายความเศร้า ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

กรมสุขภาพจิต เผยภาพรวมของการดูแลจิตใจประชาชนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดทีม MCATTจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการปฐมพยาบาลทางใจประชาชนจำนวน 194 ทีม ให้บริการด้านสุขภาพจิตกับประชาชน จำนวน 21,106 ราย ดูแลใจคลายความเศร้า ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ thaihealth

admin
Comments Off on ย้ำ ไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมาขาย-รับประทาน

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดในสัตว์ปีก พร้อมแนะประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที