admin
Comments Off on สหกรณ์ขอใช้งบกว่า4พันล้านทำแก้มลิง-ตั้งบ.ส่งออกยาง
and posted in news

สหกรณ์ขอใช้งบ 4,556 พันล้านบาท ทำ แก้มลิง ผลผลิตการเกษตร ป้องกันล้นตลาด เล็งตั้งบริษัทส่งออกยางพารา เมื่อวันที่ 16 ม.ค.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ได้เปิดให้สหกรณ์ทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมสมัครใจเข้าร่วม4 โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ เป็นแก้มลิงผลผลิตทางการเกษตร  รักษาเสถียรภาพราคา

จัดหาอุปรณ์เก็บรักษาและแปรรูปเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด  และพัฒนาเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปศุสัตว์ที่ดี เพื่อเป็นกลไกสำคัญช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร ซึ่งในเบื้องต้นมีสหกรณ์เสนอของบประมาณกลางปี ช่วงเดือนมี.ค. ขณะนี้สหกรณ์ต่างๆได้แจ้งความประสงค์เข้ามาราวๆ 6 พันล้านบาท โดยเฉพาะเรื่องข้าว มีสหกรณ์สนใจที่จะทำเยอะมาก นอกจากนี้สหกรณ์ร่วมกันตั้งบริษัทส่งออกยางพารา โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯจะหารือในวันที่ 18 ม.ค.นี้ให้เกิดความชัดเจนอีกรอบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.